E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Historia szkoły

  Początki działalności CKU sięgają 1 września 1976 - kiedy placówka ta powołana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia l września 1975 roku z ważnością od l stycznia 1976 roku – rozpoczęła swoją pracę dydaktyczną. Była spadkobierczynią przedwojennych tradycji kształcenia dorosłych w Chojnicach oraz kontynuatorką powołanego w roku szkolnym 1961/62 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz ośmiu szkół zawodowych dla dorosłych.
Głównym organizatorem CKU i pierwszym dyrektorem był mgr Alfred Ćwiok.
Kolejnymi dyrektorami byli:

 • mgr Teresa Zaprawa
 • mgr Henryk Obremski
 • mgr Maria Ulindo
 • mgr Aleksander Mrówczyński
 • mgr inż. Teresa Szynwelska

Obecnym dyrektorem szkoły jest powołany w 2016 roku mgr inż. Grzegorz Makowski


 W skład Centrum zostały włączone następujące szkoły:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Technika Zawodowe dla Pracujących wieczorowe i zaoczne,
 • Szkoła Policealna dla Pracujących,
 • Średnie Studia Zawodowe.

W 2001 roku odbyła się wielka uroczystość 25 – lecia szkoły, połączona z wieloma wydarzeniami:

 • mszą św. w intencji pracowników i słuchaczy szkoły,
 • wspaniałym koncertem w szkole muzycznej, 
 • konferencją dla dyrektorów CKU z całej Polski.

  Starosta Chojnicki podarował wtedy szkole kolejną pracownię komputerową. Ta dzisiaj nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona placówka kształcenia dorosłych po kolejnych zmianach swojej siedziby (często mieściła się kątem w innych placówkach oświatowych, a nie jest to w polskich warunkach wyjątkowe), otrzymała 1 września 1993 roku część obiektu przy ulicy Świętopełka 3 – uzyskała tym samym pełną samodzielność, a dzisiaj właśnie przejmuje i zagospodarowuje kolejne pomieszczenia w tym budynku. Dynamiczny rozwój szkoły nastąpił w drugiej połowie lat 90, kiedy funkcję dyrektora objęła obecna dyrektor CKU mgr inż. Teresa Szynwelska. Zmiany w życiu społeczno - gospodarczym odcisnęły swe piętno na jej działaniu, obniżyła się średnia wieku słuchaczy.


   Obecnie CKU jest nowoczesną placówką świadczącą usługi edukacyjne, przygotowujące słuchaczy do wymagań zmieniającej się rzeczywistości. Szkołą kształtującą nie tylko umiejętności, ale również postawy patriotyczne i obywatelskie. Centrum pełniło i pełni nadal rolę integrującą zarówno społeczność lokalną, jak i środowisko nauczycielskie. Pracę dydaktyczno - wychowawczą prowadziło tu wiele wybitnych osobowości nauczycielskich, kształtując tradycję tej szkoły. Rozpoczęte właśnie kolejne ćwierćwiecze stawia przed CKU nowe zadania. Jesteśmy przekonani, iż szkoła sprosta im, łącząc swoją tradycje z wyzwaniami nowoczesności.© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach