E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kształcenie zaoczne

W trybie zaocznym funkcjonują następujące typy szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące
  • Szkoła Policealna

Liceum Ogólnokształcące o trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum. Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej istnieje mozliwość przyjęcia do klasy II. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły. Następnie, absolwenci liceum, mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

Szkoła Policealna kształci w zawodach:

  • Technik administracji
  • Technik informatyk
  • Technik rachunkowości  

Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata (z wyjątkiem zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku) i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej dla dorosłych. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Słuchaczy Szkoły Policealnej obowiązuje praktyka zawodowa.

W trakcie nauki w szkole policealnej słuchacz może przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu wszystkich egzaminuów słuchacze uzyskują dyplom technika.

 Od września 2012r. szkoła poszerza swoją ofertę o szereg nowych, intersujących kierunków (szczegóły w zakładce kursy kwalifikacyjne). więcej...

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest szkołą państwową, publiczną i bezpłatną, dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką oraz czytelnią i pracownią multimedialną, dzięki czemu słuchacze mają możliwość skorzystania z różnych źródeł informacji – od książki po Internet i systematycznego przygotowania się do zajęć.© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach