E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Ośrodek egzaminacyjny

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Chojnicach posiada akredytację
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 
do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji:
 

 

Kwalifikacja: MG.12
Nazwa kwalifikacji: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Zawód: technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: MG.18
Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowychtechnik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających
Zawód: technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: MG.19
Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie obrabiarek skrawających
Zawód: technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacja: MG.20
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Zawód: technik mechanik oraz ślusarz

Kwalifikacja: AU.15
Nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Zawód: stolarz oraz technik technologii drewna

Kwalifikacja: AU.20
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie sprzedaży
Zawód: sprzedawca, technik handlowiec oraz technik księgarstwa

Kwalifikacja: AU.36
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości
Zawód: technik ekonomista oraz technik rachunkowości

Kwalifikacja: AU.68
Nazwa kwalifikacji: Obsługa klienta w jednostce administracji
Zawód: technik administracji

Kwalifikacja: BD.14
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Zawód: murarz – tynkarz

Kwalifikacja: BD.17
Nazwa kwalifikacji: Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacja: BD.29
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych
Zawód: technik budownictwa

Kwalifikacja: EE.04
Nazwa kwalifikacji: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
Zawód: Elektromechanik

Kwalifikacja: EE.05
Nazwa kwalifikacji: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Zawód: Elektryk

Kwalifikacja: EE.08
Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Zawód: technik informatyk

Kwalifikacja: RL.03
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej
Zawód: Rolnik

Kwalifikacja: TG.07
Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie potraw i napojów
Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach