E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

CKZiU w projekcie "Szkoła Przyszłości"

logo szkoła przyszlosci

„Szkoła Przyszłości” - zwiększenie kompetencji kluczowych
uczniów powiatu chojnickiego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach ogłasza nabór na dodatkowe bezpłatne zajęcia z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych, geografii, ICT, dziennikarstwa.

Zajęcia prowadzone będą w ramach projektu pn. „Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

Celem głównym projektu jest poprawienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację podstawy programowej w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych, geografii, ICT, dziennikarstwa.

Ponadto zaplanowane zostało m. in.: przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacja kół zainteresowań i zajęć projektowych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych, wyjazdów edukacyjnych, przeprowadzenie studiów podyplomowych i kursów rozwijających kompetencje zawodowe nauczycieli.

W ramach projektu organizowane będą zajęcia w pracowni robotyki. Warsztaty robotyki to niecodzienna nauka programowania, oraz zastosowanie fizyki i matematyki w praktyce. To bardzo skuteczna nauka przedmiotów ścisłych, nauka logicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz nauka pracy w grupie.

Projekt skierowany jest do wszystkich słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego CKZiU
w Chojnicach. W projekcie może wziąć udział tylko te osoby, które złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. UWAGA – ilość miejsc ograniczona. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć uczestnictwa u nauczycieli przedmiotów, szkolnego koordynatora(Beaty Kośmider) lub w sekretariacie szkoły.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładkach poniżej, bądź
w wersji papierowej u nauczycieli przedmiotów.

 

Serdecznie zapraszamy !!!  

Załączniki:

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy  

 

Wydział Edukacji i Sportu wewspółpracy z p. Małgorzatą Szulc – doradca zawody oraz uczniami
Liceum Ogólnokształcącego w Czersku przygotował film promujący projekt "Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu Chojnicekiego"

https://www.youtube.com/watch?v=5V4ZRsF5TeQ&t

 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach słuchacze uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych m.in. z matematyki, języka angielskiego, biologii i chemii oraz warsztatów dziennikarskich i zajęciach z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w ramach projektu „Szkoła Przyszłości – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego”. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w małych grupach.

Dodatkowo słuchacze objęci są doradztwem zawodowym grupowym oraz indywidualnym, co umożliwia im zwiększenie swoich szans na rynku pracy. Słuchacze mają możliwość na terenie szkoły na bieżąco śledzić oferty pracy z Chojnic i okolic. © Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach