E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów    samochodowych

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:

  • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
  • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
  • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

2. W zakresie kwalifikacji MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

3. W zakresie kwalifikacji MOT.06. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
  • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
  • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych..

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika pojazdów samochodowych.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.


Pracownie samochodowe© Copyright 2011 - 2022 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach