E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik budownictwa

Technik budownictwa plakat

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich:

 • przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie,
 • wykonywania mieszanek betonowych,
 • układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;

2. W zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:

 • przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
 • montowania elementów konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych;

3. W zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

4. W zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika pojazdów samochodowych.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach