E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik mechanik

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:

 • montowania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

2. W zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • cwykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną;

3. W zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

4. W zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika pojazdów samochodowych.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.

Procownia obrabiarek CNC© Copyright 2011 - 2022 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach