E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik handlowiec

Technik handlowiec plakat
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji HAN.01.

  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

2. W zakresie kwalifikacji HAN.02.

  • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
  • organizowania i prowadzenia działań handlowych,
  • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika handlowca.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.© Copyright 2011 - 2022 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach